Former Presidents

Former Presidents

Late Shri C.N. Sanghvi
(Mumbai)

Former President

Year 1980-81
Spouse Name :
Ph. No. :
Mob. No. :
DOB : 01-Jan
DOM : 01-Jan
Email :

Late Shri Pravinbhai A. Punjani
(Rajkot)

Former President

Year 1982-83
Spouse Name :
Ph. No. :
Mob. No. :
DOB : 01-Jan
DOM : 01-Jan
Email :

Late Shri Pratapbhai D. Gandhi
(Mumbai)

Former President

Year 1983-86
Spouse Name :
Ph. No. :
Mob. No. :
DOB : 01-Jan
DOM : 01-Jan
Email :

Shri Dinesh H. Shah
(Banglore)

Former President

3-8, Kaveriappa Latout, Miller Tank, Bund Road, Banglore
Spouse Name : Late Smr. Charulata
Ph. No. : 22267608
Mob. No. : 9341218752
DOB : 17-May
DOM : 02-Feb
Email : rupal711@hotmail.com

Shri Harsukh K. Tamboli
JSG Rajkot West

Former President

B-62, Suraj-II, Shroff Road, Rajkot
Spouse Name : Smt. Bharti
Ph. No. : 2440124
Mob. No. : 9374101666
DOB : 25-Mar
DOM : 11-Feb
Email : tamboliplywood@hotmail.com

Shri Anoopchand K. Shah
JSG Malad-Goregaon

Former President

6, Dharma veer Society, Opp. Damodar Wavi,Kandiwali (E) Mumbai
Spouse Name : Smt. Saroj
Ph. No. : 28875044
Mob. No. : 9820112031
DOB : 20-Mar
DOM : 13-Feb
Email : akshah1934@yahoo.in

Shri Naganbhai N. Kothari
(Indore)

Former President

01, Panjon Farm House,Nr. Jain Tirth, AirportBijasasan Road,Indore
Spouse Name : Smt. Sajjan
Ph. No. : 2622503
Mob. No. : 930008885
DOB : 09-May
DOM : 19-Nov
Email : info@panjon.in

Late Shri Manibhai B. Shah
(Pune)

Former President

Year 1998-99
Spouse Name :
Ph. No. :
Mob. No. :
DOB : 01-Jan
DOM : 01-Jan
Email :

Late Shri Suresh C. Shah
(Mumbai)

Former President

Year 2000-01, 01-02
Spouse Name :
Ph. No. :
Mob. No. :
DOB : 01-Jan
DOM : 01-Jan
Email :

Shri Suresh M. Kothari
JSG Porbandar

Former President

The Mehta Group, Pelican, 7th Floor, Ashram Road, Ahmedabad
Spouse Name : Smt. Anupama Kothari
Ph. No. : 26857676
Mob. No. : 2825022777
DOB : 01-Jan
DOM : 11-Aug
Email : Skothari@mehtagroup.com

Shri Mugatbhai G. Doshi
JSG Ghatkopar

Former President

12, Bhaveshwar Chaya, Rajwadi, Balkanji Bari Marg, Ghatkopar (E) Mumbai
Spouse Name : Late Smt. Sarla
Ph. No. : 21026999
Mob. No. : 9820476404
DOB : 24-Oct
DOM : 09-Mar
Email : mugatbhai@hotmail.com

Shri Ashok A. Shah
JSG Vadodara Main

Former President

101-8,Bell E Vista, Race Course, Vadodara
Spouse Name : Smt. Kiran Jain
Ph. No. : 2310159
Mob. No. : 9825026065
DOB : 02-Aug
DOM : 10-May
Email : amsco_ca@yahoo.com

Shri C. D. Shah
JSG Surat Main

Former President

C-205, Aashrivad, Palace, Nr. Jamuna Nagar, B/h,Sun Tower, Bhatar, Surat
Spouse Name : Smt. Shdha
Ph. No. : 2667764
Mob. No. : 9712737632
DOB : 29-Jan
DOM : 05-Mar
Email : drcdshah@rediffmail.com

Shri Kiran V. Doshi
JSG Madras Main

Former President

M/s. Vadilal & Sons, New No.216,Govindappa Naik Street, 1st Floor, Chennai
Spouse Name : Smt. Kalpana Doshi
Ph. No. : 25369535
Mob. No. : 9840096002
DOB : 26-Jul
DOM : 08-May
Email : kiran@vadilalandsons.com

Shri Yashwin N. Kapdi
JSG Borivali Mid Town

Former President

201, Mira's, 51, T.P.S. Boriwalli (W),Mumbai
Spouse Name : Smt. Jyoti
Ph. No. : 28333054
Mob. No. : 9820332326
DOB : 22-Nov
DOM : 27-Nov
Email : yashwink@gmail.com

Shri Sharad B. Shah
JSG Pune Mid Town

Former President

230 Patil Plaza,Mitra Mandal Chowk, Pune
Spouse Name : Smt. Smita
Ph. No. : 24213966
Mob. No. : 9422305966
DOB : 09-May
DOM : 24-Mar
Email : sharadshah56@gmail.com

Shri Dilip M. Shah
JSG Bombay Downtown

Former President

202, jolly Bhavan No.II,New Marin Lines, Mumbai
Spouse Name : Smt. Bhadra Shah
Ph. No. : 22185054
Mob. No. : 9821095968
DOB : 23-Sep
DOM : 12-May
Email : dilipsahca@hotmail.com

Shri Rakesh Kumar Jain
JSG Pink City Jaipur

Former President

41, Lav Kush Nagar-1, Tonk Phathak, Jaipur
Spouse Name : Smt. Rekha
Ph. No. : 2554203
Mob. No. : 9799046288
DOB : 30-Aug
DOM : 20-Apr
Email : rakesh_jsgif@yahoo.com

Shri Haresh K. Vora
JSG Rajkot Mid Town

Former President

Arihant, 27, New Jagnath Plot, Rajkot
Spouse Name : Smt. Bharti
Ph. No. : 2467878
Mob. No. : 9825074752
DOB : 04-Aug
DOM : 27-Apr
Email : hareshkvora@yahoo.in

Smt. Kiran A. Jain
(Vadodara)

Former President

Year 2015-16
Spouse Name : Shri Ashok Jain
Ph. No. :
Mob. No. : 9825034264
DOB : 01-Jan
DOM : 05-May
Email :

Shri Mohan K. Bagmar
(Nasik)

Former President

Year 2015-16
Spouse Name :
Ph. No. :
Mob. No. : 9422704426
DOB : 01-Jan
DOM : 01-Jan
Email :

Shri Pankaj V. Sanghvi
JSG Sion

Former President


Spouse Name : Mrs. Jasmin
Ph. No. : 25200010
Mob. No. : 9820040719
DOB : 04-May
DOM : 14-Feb
Email : pankaj.sanghvi@yahoo.com