central region team

central region team

SHRI CHETAN N. GANDHI
JSG Akola - 162

Chairman

Rounak Collection, Basam Stand, AKOLA - 444 001.
Spouse Name :
Ph. No. : (O) 2429776 / (R) 2428776
Mob. No. : 94221 63760
DOB : 01-Jan
DOM : 01-Jan
Email : cngandhi7@yahoo.co.in

SHRI RAJENDRA SHAH
JSG Rajpur - 138

Chairman Elect

D145 Devendra Nagar Sector5, RAIPUR - 492 001.
Spouse Name :
Ph. No. : (O) 4034563 / (R) 4900936
Mob. No. : 94255 20255
DOB : 01-Jan
DOM : 01-Jan
Email :

SMT. SAPNA S. MEHTA
JSG Amravati - 249

Immediate Former Chairman

A/1, Tulip Apartment, Behind Gadre Motors, Rajapeth, AMRAVATI - 444 608.
Spouse Name :
Ph. No. : (O) (0721) 2563123
Mob. No. : 94033 09567
DOB : 01-Jan
DOM : 01-Jan
Email : sapnamehta74@yahoo.in

SHRI UTTAM BARADIA
JSG Durd-Bhilai - 168

Vice Chairman

5/7, Rishabh Nagar, DURG (C.G.) - 491 001.
Spouse Name :
Ph. No. :
Mob. No. : 93019 62000
DOB : 01-Jan
DOM : 01-Jan
Email :

SHRI DIPESH DOSHI
JSG Amravti - 249

Vice Chairman

Ratnam Chember, Rajkaml Squer, Amravati - 416 416
Spouse Name :
Ph. No. : (O) (0721) 2572126 / (R) 2663783
Mob. No. : 9595 94441
DOB : 01-Jan
DOM : 01-Jan
Email : dipeshratnam@gmail.com

SHRI MANOJBHAI J. SHAH
JSG Akola - 162

Secretary

1/2, Arihant Apt., Shastri Nagar, AKOLA - 444 001.
Spouse Name :
Ph. No. : (O) 2422232 / (R) 7242415332
Mob. No. : 94221 64228
DOB : 01-Jan
DOM : 01-Jan
Email : shahmanojj@rediffmail.com

SHRI SUBODH BAGRECHA
JSG Raipur - 138

Joint Secretary

Bagrecha & Associates, 1st Floor, Indralok Appts., Rajvhavan Road, Civili Lines, RAIPUR.
Spouse Name :
Ph. No. : (O) (0771) 2539070
Mob. No. : 98271 11022
DOB : 01-Jan
DOM : 01-Jan
Email : bagrechasubodh9070@gmail.com

SHRI GAUTAM KOTHARI
JSG Durd-Bhilai - 168

Joint Secretary

40, Mahavir Nagar, DURG - 491 001.
Spouse Name :
Ph. No. : (O0 2324666 / (R) 2244666
Mob. No. : 94252 34577
DOB : 01-Jan
DOM : 01-Jan
Email : gauravkps@yahoo.com

SHRI PHILIP S. KOTHARI
JSG Amravati - 249

Treasurer

"Jag Shanti", Shilanagan Road., Sharda Nagar, Opp. Mohan Marbles, AMRAVTI - 444 601.
Spouse Name :
Ph. No. : (O) 2575744 / (R) 2575070
Mob. No. : 94221 56623
DOB : 01-Jan
DOM : 01-Jan
Email : virgkothari30@gmail.com