mp region team

mp region team

SHRI JAYANTILAL FAFARIYA
JSG Samanvaya Ujjain - 307

Chairman

14, Saket Nagar, UJJAIN (M.P.) - 456 010.
Spouse Name :
Ph. No. : (R) (0734) 2514 661
Mob. No. : 94254 86149
DOB : 01-Jan
DOM : 01-Jan
Email : rahulfafariya@gmail.com

SHRI HEMANT JAIN
JSG Khachrod - 166

Chairman Elect

259, Station Road, Near Railway Station, KHACHROD (M.P.) - 456 224.
Spouse Name :
Ph. No. : (R) 94251 70963
Mob. No. : 98264 44553
DOB : 01-Jan
DOM : 01-Jan
Email :

SHRI AMAR JAIN
JSG Bhopal - 092

Immediate Former Chairman

4, Patrakar Colony, Link Road No. 3, T. T. Nagar, BHOPAL (M.P.) - 462 003.
Spouse Name :
Ph. No. : (R) (0755) 2762011
Mob. No. : 94250 12011
DOB : 01-Jan
DOM : 01-Jan
Email : mahavirmarblebpl@gmail.com

SHRI PRAFULLA LODHA
JSG Ratlam Central - 155

Vice Chairman

4, Patrakar Colony, RATLAM (M.P.) - 457 001.
Spouse Name :
Ph. No. : (O) (07412) 471859 / (R) 232766
Mob. No. : 94253 56411
DOB : 01-Jan
DOM : 01-Jan
Email : lodha.prafulla@gmail.com

SHRI PREMENDRA CHORDIA
JSG Mandsaur Greater - 211

Vice Chairman

1 "Prem" Adinath Vihar, MANDSAUR (M.P.) - 458 001.
Spouse Name :
Ph. No. : (O) (07422) 222576
Mob. No. : 94251 05790
DOB : 01-Jan
DOM : 01-Jan
Email :

SHRI LALIT KANTHED
JSG Ratlam Greater - 107

Secretary

28, Anand, Free Gunj Road, RATLAM (M.P.) - 457 001.
Spouse Name :
Ph. No. : (O) (07412) 260389 / (R) 222465
Mob. No. : 94251 95158
DOB : 01-Jan
DOM : 01-Jan
Email : lalit@chhajedindustries.com

SHRI RAJESH KUMAR JAIN
JSG Neemuch Unique - 370

Joint Secretary

270, Teacher Colony, NEEMUCH (M.P. ) - 458 441.
Spouse Name :
Ph. No. : (O) (7423) 404040 / (R) 227418
Mob. No. : 98931 67418
DOB : 01-Jan
DOM : 01-Jan
Email : rajeshgokhru@gmail.com

SHRI SUNIL BHATEWARA
JSG Ratlam Classic - 323

Joint Secretary

403, Katju Nagar, Near Mahshwari Hospital, RATLAM (M.P.)
Spouse Name :
Ph. No. : (R) (07412) 237283
Mob. No. : 98270 13138
DOB : 01-Jan
DOM : 01-Jan
Email : sunilbjain1966@gmail.com

SHRI SHARAD KUMAR SETHI
JSG Bhopal Metro - 442

Joint Secretary

M.I.G. - 9, Housing Board Colony, Kohe - Fiza, BHOPAL (M.P.) - 462 001.
Spouse Name :
Ph. No. : (O) (0755) 4911666
Mob. No. : 94256 01131
DOB : 01-Jan
DOM : 01-Jan
Email : sharadsethi11@gmail.com

SHRI NILESH CHOUDHARY
JSG Nagda - 122

Treasurer

54, Ram Sahaya Marg, NAGDA.
Spouse Name :
Ph. No. : (R) (07366) 248912
Mob. No. : 94259 37735
DOB : 01-Jan
DOM : 01-Jan
Email : nileshchoudhary.ngd@gmail.com