NORTH REGION


CHITTORGARH - 115 STD - 01472
PINK CITY JAIPUR - 139 STD - 0141
HAWA MAHAL JAIPUR - 182 STD - 0141

JAIPUR MID TOWN - 184 STD - 0141
BALOTRA - 190 STD - 02988
UDAIPUR MAIN - 194 STD - 0294

CAPITAL JAIPUR - 205 STD - 0141
NIMBAHERA - 206 STD - 01477
CENTRAL SANSTHA JAIPUR - 214 STD - 0141

MAHANAGAR JAIPUR - 223 STD - 0141
HERITAGE CITY JAIPUR - 225 STD - 0141
EMERALD JAIPUR - 234 STD - 0141

KOTA - 237 STD - 0744
MEWAR UDAIPUR - 238 STD - 0294
NORTH JAIPUR - 244 STD - 0141

AJMER - 246 STD - 0145
JODHPUR - 247 STD - 0291
GEM CITY JAIPUR - 253 STD - 0141

ARIHANT JAIPUR - 255 STD - 0141
NAVKAR JAIPUR - 271 STD - 0141
PARADISE JAIPUR - 272 STD - 0141

LAKE CITY UDAIPUR - 279 STD - 0294
SIKAR - 280 STD - 01572
RAINBOW JAIPUR - 282 STD - 0141

DIAMOND JAIPUR - 284 STD - 0141
SAPPHIRE - 286 STD - 0141
BIJAINAGAR - 287 STD - 01462

METRO JAIPUR - 292 STD-0141
VENUS JAIPUR - 293 STD - 0141
TOPAZ JAIPUR - 294 STD - 0141

MARBLE CITY KISHANGARH - 295 STD - 01463
NAVKAR BEAWAR - 296 STD - 01462
BHAMASHAH UDAIPUR - 312 STD - 0294

PRATAP UDAIPUR - 320 STD - 0294
UDAY UDAIPUR - 321 STD - 0294
UMANG UDAIPUR - 327 STD - 0294

ARAVALI UDAIPUR - 328 STD - 0294
KOTA MAYTREE - 329 STD - 0744
BHILWARA CITY - 332 STD - 01482

ROYAL JAIPUR - 334 STD - 0141
MANSAROVAR JAIPUR - 337 STD - 0141
DUDU - 343 STD - 01428

SPARKLE JAIPUR - 353 STD - 0141
"CHAMBAL CITY" KOTA - 354 STD - 0744
MALPURA - 360 STD - 01437

SHEKHAWATI SIKAR - 375 STD - 01572
ANANTA UDAIPUR - 379 STD - 0294
EMERALD BEAWAR - 387 STD - 01462

SUNSHINE BEAWAR - 389 STD - 01462
"LOTUS" UDAIPUR - 392 STD - 0294
SUNSHINE JAIPUR - 393 STD - 0141

BLUE DIAMOND JAIPUR - 396 STD - 0141
(PEARL) JAIPUR - 407 STD - 0141
BUNDI - 408 STD - 0747

JHALRAPATAN - 409 STD - 07432
JANAK - 412 STD - 0141
DEOLI - 418 STD - 01434

SAMTA - 419 STD - 0294
SANSKAR - 421 STD - 0141
"OK" NIMBAHERA - 422 STD - 01477

UDAIPUR VIJAY - 423 STD - 0294
UDAIPUR PLATINUM - 424 STD - 0294

  data updated on 20.7.16